FIETS MET HOOGTIJ LANGS

DEZE PRACHTIGE NATUURGEBIEDEN

Met HOOGTIJ! vieren we de hele zomer Rivierpark Scheldevallei. En geen Rivierpark zonder overstromingsgebieden. Deze houden niet alleen de voeten van de inwoners droog, maar zorgen ook voor het herstel van unieke getijdennatuur en de terugkomst van heel wat dier- en plantensoorten naar de Scheldevallei. Het Vlaamse Sigmaplan en het Europese LIFE Sparc-project werken hier samen aan.

Ontdek de LIFE Sparc-gebieden met HOOGTIJ!

HOOGTIJ! laat je kennismaken met de getijdennatuur en de overstromingsgebieden in Rivierpark Scheldevallei. Tijdens je fiets- of wandeltocht passeer je verschillende Sigma- en LIFE Sparc-gebieden. Welke zeldzame watervogels spot jij?

Vlassenbroek in Dendermonde

De fietszoektocht van HOOGTIJ voor speurneuzen brengt je over de ringdijk langs het gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroek. De ringdijk zorgt ervoor dat het water in het gebied blijft en niet naar de achterliggende dorpen vloeit. Tijdens je tocht volg je de meanderende Schelde en heb je een prachtig uitzicht over het uitgestrekte natuurgebied.

Op de dijk in Vlassenbroek
© De Vlaamse Waterweg
In Wal-Zwijn
© De Vlaamse Waterweg

Wal-Zwijn en Groot Schoor in Hamme

In deze gebieden wordt momenteel hard gewerkt waardoor de toegankelijkheid regelmatig wijzigt. Daarom fiets je tijdens HOOGTIJ voor speurneuzen in Hamme en Temse er niet door.  Vanaf de overkant van de Schelde, op de route in Buggenhout, kan je de gebieden wel bewonderen.

Wil je toch graag een kijkje nemen? De ringdijk werd er nét afgewerkt. Hierdoor leidt een gloednieuwe weg je kronkelend door het gebied. Door een bres in de dijk overstroomt Groot Schoor nu tweemaal per dag bij hoogtij. Zeker de moeite waard voor een ommetje!

Klein Broek in Temse

Voor je vanuit Temse de Mirabrug naar Hamme oversteekt tijdens je fietszoektocht, kom je voorbij Klein Broek. Dit voormalig moerasgebied wordt ontpolderd. Binnen enkele jaren zal tweemaal per dag Durmewater in en uit het gebied stromen. Slikken, schorren, rietvelden en wilgenvloedbossen: het landschap van Klein Broek zal grondig veranderen. Klein Broek zal als natuurlijke klimaatbuffer de gevolgen van de klimaatverandering beperken. Bovendien zullen heel wat watervogels hun weg vinden naar dit gedroomde leefgebied. Er staan alvast enkele prachtige gedichten die de natuur en landschap bezingen. Kan jij de bijhorende vraag oplossen?

Klein Broek aan de Durme
© Yves Adams
De Bunt in Hamme
© TOV - David Samyn

De Bunt in Hamme

Net voor je het veer weer richting Temse neemt tijdens je fietszoektocht, rijd je over de nieuwe ringdijk aan De Bunt. Ook dit gebied wordt omgevormd tot een gecontroleerd overstromingsgebied en als fraai stuk getijdennatuur hersteld. Terwijl je hier één van de vragen oplost, geniet je van een prachtig groenblauw landschap.

Groot Schoor in Hingene

Picknicken mag in dit toekomstig natuurgebied niet, maar de fietsroute HOOGTIJ op smaak laat je wel even stilstaan bij dit bijzonder natuurplekje. Het Groot Schoor is nu een fruitboomgaard, omzoomd door de Kraagdijk. Oorspronkelijk was het een wiel ontstaan door een dijkdoorbraak in 1552. Een wiel is een grote diepe put, die door de kracht van het water dat de polder binnenstroomt, wordt uitgegraven. De dijkdoorbraak was zeer moeilijk te dichten, daarom heeft men eerst meer landinwaarts een dijk aangelegd waar de stroming minder sterk was. De overblijfselen van deze dijk vormt nu de ringdijk rond het Groot Schoor.

Dertig jaar later is men er dan toch nog in geslaagd om de bres te dichten, waardoor het Groot Schoor is ontstaan. Door de geplande ontpoldering zal dit gebied grondig veranderen. De ringdijk wordt op Sigmahoogte gebracht. De huidige dijk wordt verlaagd en deels weg gehaald. Het gebied zal net zoals het stort van Buitenland veranderen in een slikken en schorrengebied.

Groot Schoor in Hingene
© Evelien de Munter

Uitvoerders van het LIFE Sparc-project zijn Natuur en Bos, de Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en het Waterbouwkundig laboratorium.