Bijzondere dieren in de Scheldevallei

ONTMOET DE OTTER!

Bijzondere dieren in de Scheldevallei:

Ontmoet de otter!

Tijdens HOOGTIJ zetten we de hele zomer lang de overstromingsgebieden langs Schelde, Durme en Rupel in de kijker aan de hand van tal van activiteiten. Die overstromingsgebieden maken deel uit van het Sigmaplan, dat Vlaanderen bestand maakt tegen de klimaatverandering. Bovendien kan typische riviernatuur zich hier herstellen. Tal van plant- en diersoorten die het moeilijk hadden, krijgen terug de ruimte om zich te ontwikkelen in de Scheldevallei. Een van die bijzondere soorten is de otter. Het diertje liet zich al meermaals filmen door cameravallen in de Scheldevallei, waaronder in het Molsbroek in Lokeren. Een echte otter spotten zal niet snel lukken, maar je kan er wel mee kennismaken dankzij de reizende tentoonstelling die in september halt houdt in Lokeren.

De Bunt - Yves Adams
© Vilda - Yves Adams

Overstromingsgebieden

Via het Europese project LIFE Sparc worden acht gebieden sneller ontwikkeld als klimaatbuffer. In eerste instantie doen we dit om de rivier de ruimte te geven om te overstromen op bepaalde plaatsen. Zo kunnen we wateroverlast voorkomen in de woongebieden. Daarnaast willen we authentieke getijdennatuur herstellen, onze kennis delen binnen Europa en iedereen laten genieten van het moois dat de Scheldevallei te bieden heeft.
 

Kostbare natuur

Dankzij de aanleg van overstromingsgebieden, krijgen tal van typische soorten de kans om zich in hier te ontwikkelen. Typische getijdennatuur kan zich terug herstellen. (Trek)vogels vinden hier een ideaal leefgebied en vissen kunnen zich rustig voortplanten op een beschutte plek. Bewoners en bezoekers van de Scheldevallei genieten volop van dit kostbare groen vanop de vele wandel- en fietspaden en uitkijkpunten.

>> Kom meer te weten over LIFE Sparc

Vilda Vlonderpad_in_de_Polders_van_Kruibeke_Yves_Adams
© Vilda - Yves Adams

De otter: symbool van levende rivieren

Een van de dieren die volop profiteert van de herstelde riviernatuur in Vlaanderen, is de otter. Na enkele decennia van de radar te zijn verdwenen, duiken er steeds meer bewijzen op dat de otter opnieuw voorkomt in de Scheldevallei. En dat is een goed teken. Want wanneer deze soort het goed doet, is dat een indicatie dat ook tal van andere soorten floreren. Aangezien het dier aan de top van de voedselketen staat, krijgt het giftige stoffen zoals pcb’s en zware metalen binnen via de vissen die ze eten. De aanwezigheid van de otter wijst dus op een goede waterkwaliteit en een gezond visbestand.

Voor de otter zijn projecten als het Sigmaplan en LIFE Sparc een zegen geweest. Het dier heeft namelijk een groot leefgebied nodig dat tot 20 km² kan beslaan. Veilige verbindingen tussen de verschillende leefgebieden zijn dus even belangrijk als de kwaliteit van het water. Met het project ‘Otterland’ worden extra inspanningen gedaan om de toekomst van de otter in Vlaanderen veilig te stellen.
 

otterexpo-Molsbroek

Otters spotten in het Molsbroek

Een van de plekken waar de otter het afgelopen jaar regelmatig werd gespot, is het Molsbroek in Lokeren. Een cameraval kon het dier al een aantal keer filmen in dit reservaat dat wordt beheerd door vzw Durme. De kans is erg klein dat je dit nachtdier met eigen ogen te zien zal krijgen. Maar geen nood, dankzij een rondreizende expo kan je in het bezoekerscentrum van het Molsbroek van 1 tot 26 september kennismaken met Olga de Otter! Wie aan de fietszoektocht HOOGTIJ voor speurneuzen deelneemt en een streekpakket wil willen, stopt in het Molsbroek om vraag 5 op te lossen.

>> Meer info over de otterexpo
>> Ontdek de fietszoektocht

Bekijk een filmpje van de cameraval in het Molsbroek: